Senast uppdaterad: 2023-09-06

 

På Bozzanova värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid hög nivå av dataskydd. För att tydliggöra hur vi hanterar personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation)

 

1. Allmänt

I vår integritetspolicy förklarar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och varför cookies används på vår hemsida. Denna policy beskriver också dina rättigheter som kund eller besökare på vår webbplats och våra kanaler i sociala medier.

 

I denna policy kallas Bozzanova AB, 556710-3881 för Bozzanova och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för besökare, användare eller kund.

 • Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.
 • Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.
 • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
 • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.
 • Vi informerar de som behöver registreras hur och när vi samlar in personuppgifter.
 • Vi informerar berörda parter så som registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

Vid frågor om hur vi hanterar personuppgifter, kontakta oss:

Bozzanova AB
Sundsgatan 17
462 32 Vänersborg
E-post: info@bozzanova.se

 

2. Personuppgiftsansvar

Bozzanova är Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in om er som kund eller besökare på vår webbplats. Det gäller även personuppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost, chat eller direkt på någon av våra utbildningar, seminarier, mässor eller på annat sätt.

 

Bozzanova agerar som personuppgiftsbiträde för dig som är användare till någon av våra molnbaserade tjänster. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som användare och Bozzanova. Vi har tagit fram ett personuppgiftsbiträdesavtal som gäller då våra kunder anlitar oss som biträde. Bozzanova agerar i enlighet med de instruktioner som bifogats personuppgiftsbiträdesavtalet.

 

Bozzanova kan i supportsyfte och efter överenskommelse fjärrstyra din dator för att hjälpa dig som användare av våra programvaror. Vidare kan överföring av filer förekomma för att fullfölja en köpt tjänst eller i supportsyfte.

 

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

För dig som är kund till Bozzanova

De personuppgifter Bozzanova samlar in och behandlar om dig som kund är:

 • Namn och organisationsnummer
 • Adress, telefonnummer och e-postadress
 • Faktureringsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning på vår webbplats

För dig som är besökare till vår webbplats

De personuppgifter Bozzanova samlar in och behandlar om dig som besöker vår webbplats är:

 • IP-adress, browerinställningar och information om din användning av vår webbplats
 • Cookies, se mer under avsnittet ”Cookies”
 • Kontaktuppgifter vid anmälan till nyhetsbrev, utbildning eller kontakt via formulär.

 

4. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Bozzanova behandlar dina personuppgifter i syfte att:

 • kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, tillhandahålla våra tjänster och hantera supportärenden.
 • möjliggöra allmän kundvård och kundservice.
 • lämna information, erbjudanden och marknadsföring.
 • anpassade erbjudanden i nyhetsbrev, på webben och i sociala kanaler.
 • utveckling av tjänster, produkter och funktioner.

 

5. Rättslig grund för behandlingen

Bozzanova behandlar personuppgifter med stöd av ett antal rättsliga grunder.

 

Avtal

Vi behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och fullgöra de avtal vi har med våra kunder.

 

Intresseavvägning

Viss behandling av personuppgifter som vi utför baseras på en intresseavvägning. Detta gäller exempelvis för att kunna skicka erbjudanden om våra tjänster och produkter. Bozzanova behandlar inga känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

 

Samtycke

Viss behandling av personuppgifter görs med stöd av ett samtycke. I dessa fall har den registrerade personen samtyckt till lagring/behandling och kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandlingen.

 

Rättslig grund

I vissa fall kan Bozzanova ha en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter. Detta gäller till exempel att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 

6. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

 

7. Hur används cookies?

Bozzanovas webbplats använder kakor (cookies). Du som besöker en webbplats som använder kakor måste enligt lag få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur du kan välja bort dem.

När en webbläsare hämtar sidor från en webbplats kommer inte webbplatsen ihåg att den nyss haft kontakt med samma webbläsare. En kaka används för att spara information mellan besöken, så att webbplatsen kan känna igen en återkommande besökare. Varje hämtning är ett separat besök. En kaka kan exempelvis innehålla information om inloggning eller inställningar på webbplatsen.

 

Det finns två typer av kakor: temporära och permanenta

Temporära kakor, eller sessionskakor, sparas ingenstans utan försvinner när du stänger webbläsaren. De innehåller tillfällig information mellan sidhämtningar. Permanenta kakor sparas som en fil på datorn under kortare eller längre tid, och används för att spara inställningar och information från ett besök till nästa. Vissa permanenta kakor kan användas för att spåra en användares besök på flera olika webbplatser.

 

Kan jag säga nej till kakor och hur raderar jag dem?

Om du inte vill tillåta lagring av kakor på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. I vissa webbläsare kan du blockera permanenta kakor och ändå tillåta sessionskakor. I hjälpfunktionen i din webbläsare får du information om hur du ändrar cookie-inställningarna eller raderar kakor från din hårddisk.

 

Bozzanova lagrar information om:

 • du accepterar cookies eller inte

Bozzanova använder också Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder vår webbplats. Informationen som skapas av dessa kakor genom din användning av webbplatsen skickas vidare till och lagras av Google.

 

Google Analytics lagrar information om:

 • när du besökte webbplatsen första gången
 • när du besökte webbplatsen senast
 • när ditt nuvarande besök påbörjades
 • hur många gånger du besökt webbplatsen
 • vilken webbläsare du använder
 • hur du hittade till webbplatsen (trafikkällor)

Google Tag Manager lagrar information om:

 • återkommande besökare
  hur du navigerar på vår webbplats

 

8. Dina rättigheter

Du ska alltid kunna känna dig trygg i hur vi behandlar personuppgifter. Du har rätt att begära information från Bozzanova om hur vi använder/behandlar de personuppgifter som rör dig. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ så snabbt som möjligt rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du kan ta tillbaka eventuellt samtycke till insamling och få dina uppgifter raderade om inga lagliga hinder finns.

 

9. Utlämning av information till tredje part

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part.

 

10. Ändring av integritetspolicy

Bozzanova har rätt att ändra och uppdatera Integritetspolicyn löpande. Senast uppdaterad version finns tillgänglig på vår hemsida.