Fyrbodals kommunalförbund

Bättre företagsklimat

Fyrbodals kommunalförbund är en sammanslutning av 14 kommuner i Dalsland, norra Bohuslän samt nordvästra hörnet av Västergötland. En del av förbundets uppdrag är att svara för gemensamt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete och att däribland lyfta vikten av ett positivt företagsklimat och hur man som kommun spelar en betydelsefull roll i det erbjudandet. Vi på Bozzanova fick i uppdrag att förmedla detta i en film.