Rambo AB

Ett nytt miljövänligare sytem för insamling av avfall.

När Rambo (mellersta och norra Bohusläns ledande miljöbolag) införde ett nytt insamlingssystem för hemsortering i Sotenäs fick vi i uppdrag att ta fram ett informationsmaterial som skulle förbereda invånarna på förändringen. Arbetet mynnade ut i en kampanjsajt, ett antal broschyrer och en informationstidning som distribuerades i flera steg, anpassat till informationsbehovet vid varje tidpunkt.