Vänersborgs kommun - Platsvarumärke

Vänersborgs nya platsvarumärke

Varje plats i världen har sitt eget platsvarumärke – medvetet eller ej. Platsvarumärket är de upplevelser av platsen som invånare och besökare får och sprider vidare. Bozzanova fick uppdraget att – tillsammans med Vänersborgs kommun – ta fram ett tydligt, genuint och lockande platsvarumärke som hela kommunen kan ställa sig bakom och tillsammans hjälpa till att förmedla.